Tagged: rahsyabhed story

Rahasyabhed is marathi horror suspense story written by Kanish Hivrekar.

Rahsyabhed Marathi Horror Story Part 1 45

रहस्यभेद – Rahsyabhed – Part 1

रहस्यभेद – Rahsyabhed | भाग १ तो रात्रीचा किरर अंधार होता. वाडा जणू त्या अंधारात हैवानी ताक्तिनी लखलखत होता..आकाशात विजांच्या गर्जना चालू होत्या.. ढग एकमेकावरती आदळत होते संपतराव वाड्यातील तळघरात होता.. त्या वाड्याच्या रौद्र रुपास...

Rahsyabhed Marathi Horror Story Part 2 20

रहस्यभेद – Rahsyabhed – Part 2

रहस्यभेद – Rahsyabhed | भाग २   आदित्यने आपली टीम बोलावली होती त्यांच्यापैकी सर्वप्रथम होता “गोविंद” एक साधा मुलगा पण अध्यात्मिक सर्व प्रकारच्या मंत्राश्लोकाची माहिती ठेवणारा सर्वप्रकारच्या याज्ञपुजेत माहीर. दुसरा रॉकी एक तंत्रचालक भुत, स्पिरीट आत्मा...

Rahsyabhed Marathi Horror Story Part 3 25

रहस्यभेद – Rahsyabhed – Part 3

रहस्यभेद – Rahsyabhed | भाग ३   शिनाच्या अश्या मृत्यूने सर्व हेलावले गेले होते. सर्वजण संपतच्या खोलीतच होते. आदित्य त्या दारावर हात आपटूआपटू थकला होता सर्वजन आपल्या एका खूपच जवळच्या साथीदारास गमावलेले दुखणे उराशी बाळगून हॉलमध्ये...