Tagged: kavyaman

Kavyaman Marathi Horror Story Part 1 18

काव्यामन भाग २ – Marathi Horror Story, Bhaykatha

असे का वाटत आहे मी याला पाहिलय या आधी पण…. कुठे? कुठे पाहिले आहे मी याला ?” तो व्यक्ति अमन पासून थोडा दूर काही तरी आणण्यास जातो तेव्हा अमन च्या लगेच लक्षात येते …”...

Kavyaman Marathi Horror Story Part 1 6

काव्यामन भाग १ – Marathi Horror Story, Bhaykatha

पूर्ण चंद्राची ती पुनवेची रात्र होती …. वाउऊऊsssssss….व्हा­उऊऊऊऊऊ …….. . करत स्मशाणाच्या दिशेने पाहून कुत्री जणू जिवाच्या आकांताने इवळत होती….. घनदाट अश्या त्या काळोखात त्यांचा आवाज सर्वत्र कहर माजवत होता इतका कर्णकर्कश….. त्या स्मशानातून...