Tagged: ghaat-horror-story

Ghaat Part 1 5

घात भाग १ – Marathi Horror Story, Bhaykatha

जुलै महिण्यातील दाट ढगाळलेल आकाश आणि पावसाची बारीक रिप रिप सुरु होती… रस्त्याच्या दुतर्फा ऊंच आणि दाट झाडे. अशा निरव शांततेत आणि लख्ख काळोखात रस्त्याच्या बाजुला उभ्या एका झाडावर बसलेले घुबड आपल्या मोठ्याशा डोळ्यांनी...

Ghat Marathi Horror Story Part 2 5

घात भाग २ – Marathi Horror Story, Bhaykatha

घात भाग १ कधी ही रात्र संपते अस झाल होत… आज झोप येतच नव्हती… अस्वस्थ आणि उतावीळ मन थोड भुतकाळात गेल… मला आमची ती भेट आठवली… नेहमी प्रमाणे मी आणी मित्र गप्पा मारत होतो....

Ghaat Marathi Horror Story Part 3 42

घात भाग ३ – Marathi Horror Story, Bhaykatha

घात भाग १ घात भाग २ एका मुलीने दरवाजा उघडला.. मी काही बोलायच्या आत वर्षा म्हणाली… ” hiii… गायत्री इथेच रहाते ना….” हो म्हणत ती मुलगी संशयान पाहु लागली तोच पुन्हा वर्षाने परिस्थिति हाताळली.....