Category: Horror & Suspense

Kavyaman Marathi Horror Story Part 1 18

काव्यामन भाग २ – Marathi Horror Story, Bhaykatha

असे का वाटत आहे मी याला पाहिलय या आधी पण…. कुठे? कुठे पाहिले आहे मी याला ?” तो व्यक्ति अमन पासून थोडा दूर काही तरी आणण्यास जातो तेव्हा अमन च्या लगेच लक्षात येते …”...

Kavyaman Marathi Horror Story Part 1 6

काव्यामन भाग १ – Marathi Horror Story, Bhaykatha

पूर्ण चंद्राची ती पुनवेची रात्र होती …. वाउऊऊsssssss….व्हा­उऊऊऊऊऊ …….. . करत स्मशाणाच्या दिशेने पाहून कुत्री जणू जिवाच्या आकांताने इवळत होती….. घनदाट अश्या त्या काळोखात त्यांचा आवाज सर्वत्र कहर माजवत होता इतका कर्णकर्कश….. त्या स्मशानातून...

Rahsyabhed Marathi Horror Story Part 3 25

रहस्यभेद – Rahsyabhed – Part 3

रहस्यभेद – Rahsyabhed | भाग ३   शिनाच्या अश्या मृत्यूने सर्व हेलावले गेले होते. सर्वजण संपतच्या खोलीतच होते. आदित्य त्या दारावर हात आपटूआपटू थकला होता सर्वजन आपल्या एका खूपच जवळच्या साथीदारास गमावलेले दुखणे उराशी बाळगून हॉलमध्ये...

Rahsyabhed Marathi Horror Story Part 2 20

रहस्यभेद – Rahsyabhed – Part 2

रहस्यभेद – Rahsyabhed | भाग २   आदित्यने आपली टीम बोलावली होती त्यांच्यापैकी सर्वप्रथम होता “गोविंद” एक साधा मुलगा पण अध्यात्मिक सर्व प्रकारच्या मंत्राश्लोकाची माहिती ठेवणारा सर्वप्रकारच्या याज्ञपुजेत माहीर. दुसरा रॉकी एक तंत्रचालक भुत, स्पिरीट आत्मा...

Rahsyabhed Marathi Horror Story Part 1 45

रहस्यभेद – Rahsyabhed – Part 1

रहस्यभेद – Rahsyabhed | भाग १ तो रात्रीचा किरर अंधार होता. वाडा जणू त्या अंधारात हैवानी ताक्तिनी लखलखत होता..आकाशात विजांच्या गर्जना चालू होत्या.. ढग एकमेकावरती आदळत होते संपतराव वाड्यातील तळघरात होता.. त्या वाड्याच्या रौद्र रुपास...

Gahira Andhar marathi horror story part 3 62

गहिरा अंधार – Gahira Andhar – Part 3

गहिरा अंधार – Gahira Andhar | भाग ३ गहिरा अंधार – Gahira Andhar | भाग १ गहिरा अंधार – Gahira Andhar | भाग २ आदित्याला पाहून दिक्षाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता तिला रडू का हसू काहीच कळेनासे झाले होते...

Gahira Andhar Marathi Horror Story Part 2 5

गहिरा अंधार – Gahira Andhar – Part 2

गहिरा अंधार – Gahira Andhar | भाग २ गहिरा अंधार – Gahira Andhar | भाग १ दीक्षा आणि अश्विनी ..त्या दोघींच्या मनात चलबिचल चालू होती..पण आत जाण्याशिवाय दुसरा काही पर्याय नव्हता.. आणि रॉकीच्या अश्या वागण्याने अश्विनी अजून घाबरली होती.....

Gahira Andhar Marathi Horror Story Part 1 8

गहिरा अंधार – Gahira Andhar – Part 1

गहिरा अंधार – Gahira Andhar | भाग १ “मूव्ह बाजूला सरका…..क़्विक …. क़्विक … टेक हिम टू दि ICU…. लवकर … वार्डबॉय…. बापरे किती रक्त वाहतय यांच……..” डॉक्टर…. डॉक्टर वाचेल न हो तो…बोलाना डॉक्टर” दिक्षा.. डॉक्टर ची कॉलर...

9

एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta – Part 4

एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta | भाग ४ एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta | भाग १ एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta | भाग २ एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta |...