Author: Ankit Pise

0

नासाचे गुप्त डॉक्टर्सः डॉक्टरचे दुःस्वप्न – The Secret Doctors of NASA: A Surgeon’s Nightmare

The Secret Doctors of NASA: A Surgeon’s Nightmare – नासाचे गुप्त डॉक्टर्सः डॉक्टरचे दुःस्वप्न   “नासाचे गुप्त डॉक्टर्स -The Secret Doctors of NASA“ ही मालीका आहे नासाकडे १९७०-२००१ काम केलेल्या ख-या खु-या डॉक्टर्स च्या...

58

उत्तर – एक अनोळखी मित्र – भाग १२ – Ek Anolkhi Mitra

Confusion – एक अनोळखी मित्र – भाग ११ – Ek Anolkhi Mitra Ek Anolkhi Mitra Marathi Katha “साहेब, तो शुद्धीवर आलाय”, एक हवालदार म्हणाला. “चौकशीला घ्या त्याला “, inspector साहेब म्हणाले. “साहेब तो मुलगा अजून...

6

Confusion – एक अनोळखी मित्र – भाग ११ – Ek Anolkhi Mitra

Murder – एक अनोळखी मित्र – भाग १० – Ek Anolkhi Mitra Ek Anolkhi Mitra Marathi Katha “आईशप्पथ! काय बोलतोय? अरे यार.. तुला आत्ताच्या आत्ता डॉक्टरांकडे न्यायला लागेल”, सिद्धू घाबरला होता. त्याचा चेहेरा बदलला. चिनूच्या...

5

Murder – एक अनोळखी मित्र – भाग १० – Ek Anolkhi Mitra

Problem – एक अनोळखी मित्र – भाग ९ – Ek Anolkhi Mitra Ek Anolkhi Mitra Marathi Katha “बरोबर रे.. बरोबर. सिद. कालपर्यंत त्या आदीचा मार खात होतास. आता माझी गरज संपली न रे? आता का...

10

Problem – एक अनोळखी मित्र – भाग ९ – Ek Anolkhi Mitra

नेहाशी भेट – एक अनोळखी मित्र – भाग ८ – Ek Anolkhi Mitra Ek Anolkhi Mitra Marathi Katha दोघे चालत चालत बाहेर येत होते. सिद्धू खूप खुश होता. नेहुडीचे बाबा सिद्धुकडे कौतुकाने पाहत होते. ते...

6

नेहाशी भेट – एक अनोळखी मित्र – भाग ८ – Ek Anolkhi Mitra

राजयोग प्रस्थ – एक अनोळखी मित्र – भाग ७ – Ek Anolkhi Mitra Ek Anolkhi Mitra Marathi Katha भयाण अंधारी रात्र होती. जाता जाता वाटेत एक मोठं रान लागलं. खूप दाट झाडी होती. त्यातून कशीबशी...

4

राजयोग प्रस्थ – एक अनोळखी मित्र – भाग ७ – Ek Anolkhi Mitra

शाही दरबार – एक अनोळखी मित्र – भाग ६ – Ek Anolkhi Mitra Ek Anolkhi Mitra Marathi Katha चिनूने card swipe केलं आणि घराचा security कॅमेरा automatic चालू झाला. चिनूचं Face-detection झालं, आणि दोघे घरात...

4

शाही दरबार – एक अनोळखी मित्र – भाग ६ – Ek Anolkhi Mitra

उपाय – एक अनोळखी मित्र – भाग ५ – Ek Anolkhi Mitra Ek Anolkhi Mitra Marathi Katha इथे आदिने वडिलांना फोन केला. जयराज पाटील त्यांच्या कार्यालयात काही काम करत होते.. त्यांचा personal cell-phone वाजला. “हा...

5

उपाय – एक अनोळखी मित्र – भाग ५ – Ek Anolkhi Mitra

एक अनोळखी मित्र – एक अनोळखी मित्र – भाग ४ – Ek Anolkhi Mitra Ek Anolkhi Mitra Marathi Katha सिद्धूने खुर्च्या जागेवर लावल्या आणि विचार करत करत तो त्या हॉलमधून बाहेर पडला. रस्ता ओलांडून तो...

7

एक अनोळखी मित्र – एक अनोळखी मित्र – भाग ४ – Ek Anolkhi Mitra

सिद्धूची नेहा – एक अनोळखी मित्र – भाग ३ – Ek Anolkhi Mitra Ek Anolkhi Mitra Marathi Katha छतावर पावसाचे पाणी पडल्याचा धबाधब आवाज येत होता. सिद्धू खूप वेळ झोपला. कसल्यातरी आवाजाने त्याला जाग आली....